پیکسل تایپوگرافی

طراحان، انتقال ذهنیات خود و پیام موضوع را به شکلی بیان می کنند که مفهوم نوشته قبل از خوانده شدن آن بیان می شود.به کاربرد این روش تایپوگرافی گویند. در کنار این، استفاده از طرح های مینیمال و ساده به شکلی که در انتقال مفاهیم تاثیرگذار باشد به زیبایی اثر می افزاید. تلاش ما در پیکسل خندالو برای تهیه و تولید طرح های مربوط به پیکسل تایپوگرافی از همین جنس بوده است. اینکه بتوانیم مصرعی از یک شعر را که گاه عاشقانه است و گاه اخلاقی، در کنار یک تصویر فانتزی به شکلی بیان کنیم که در ابتدا احساس خوبی را در بیننده ایجاد کند و در مرحله بعد تاثیری هرچند کوچک بر اشخاص بگذارد از اهداف تولید طرح های پیکسل تایپوگرافی بوده است. پیکسل تایپوگرافی که توسط مجموعه پیکسل خندالو تولید می شود در ۳ پک ۱۲ عددی و در مجموع در ۳۶ طرح توسط طراحان این مجموعه طراحی و تولید شده، که هنر دوستان و هنرمندان از طرفداران پروپا قرص این محصول هستند.

پیکسل تایپوگرافی
کمی صبر کنید...