پیکسل چیست

پیکسل چیست؟

/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

یک سنجاق قفلی دایره ای که به طور معجزه آسایی می تواند هر بار شکل و رنگ و نقش و نگار جدیدی داشته باشد و با زبان ساده و گویایش شرح دهد احوالات صاحبش را. کافیست از میان انبوه طرح هایی که پیکسل تا کنون به خود دیده که بی شمارند و از هزار رنگ و نقش، یکی را انتخاب کنید که به حس و حالتان نزدیک تر است. همان را روی کیفتان نصب کنید و احساستان را به هرکسی که پیکسل روی کیفتان را میبیند منتقل کنید. زبانی گویا و بس شگرف دارند پیکسل های ریز و درشتی که در قفسه های فروشگاه ها چشم انتظار صاحبانشان هستند.