گیفت تولد

پیکسل تولد، یک گیفت تولد خوشحال کننده و ارزان

/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87

بارها در مهمانی ها و جشن تولد ها دیده ایم که میزبان در انتهای مراسم به مهمان ها به عنوان یادگاری و ثبت خاطره ای خوش از آن شب هدیه کوچکی می دهد. این رسم زیبا در جشن تولدها بیشتر مرسوم است. خصوصا جشن تولد هایی که برای کودکان برگزار شده باشد و غالب مهمانان را بچه ها تشکیل داده باشند. پیکسل می تواند یک گزینه بسیار مناسب به عنوان گیف تولد باشد. از آن جهت که هم قیمت مناسبی دارد و به تعداد مهمانان میتوان پیکسل تهیه کرد بدون آنکه متحمل هزینه زیادی شد، ضمن اینکه همه بچه ها عاشق پیکسل هستند و بدون شک بسیار خوشحال خواهند شد.